Volver al resumen

20/12/2018

Conquerir l'esfera pública

Les dones dels segles passats no van tenir ni el temps ni les possibilitats per fer-se visibles. Històricament no tenien drets jurídics ni polítics i la seva existència estava regida per un tutor, primer el pare i després el marit. Sense el matrimoni, l’existència de la dona perdia tot sentit.
La conquesta de drets de les dones ha estat, doncs, una lluita llarga i complexa, ja que han hagut de començar per demostrar la pròpia existència. Un petit repàs històric posa en evidència la seva tardana aparició en l’esfera pública, i encara fins fa poc sempre a remolc d’allò que decidien els dirigents mascles.
Actualment però, és indiscutible que no hi ha uns impediments legislatius explícits que dificultin que les dones participin de l’esfera pública i política. I potser és precisament per aquest motiu que és més preocupant que, sense l’ajuda d’unes quotes obligatòries, els percentatges de dones amb presència en l’esfera pública continuïn essent tant baixos.
Ho acabem de comprovar, tristament, en la quantitat de dones candidates que s’han presentat a les Primàries Barcelona, un moviment de base en què qualsevol persona que volgués participar-hi només s’hi havia d’apuntar sense cap necessitat d’un aval. Tot i això, hi ha hagut únicament un 30% de dones candidates, 16 dones i 38 homes. Aquestes dades no poden ser deixades de banda amb lleugeresa. El fet que històricament, com s’ha comentat a l’inici, l’esfera pública i de decisió fos monopoli dels homes ha acabat dificultant que, tot i tenir els mateixos drets per fer-ho, les dones s’ho pensin molt més a l’hora de fer el pas a la discussió i al debat públic. La consciència que les dones hem d’estar molt més formades i preparades i que en tot moment hem de tenir un ple coneixement sobre el tema que s’està tractant és, en la meva opinió, determinant a l’hora que una dona es presenti a la discussió pública sense el suport de l'estructura d’un partit polític.
Però és precisament el cas de Primàries Barcelona, tot i que sigui minoritari i aïllat, el que dona motius per a l’optimisme. Encara que només un 30% dels candidats han estat dones, han tret uns resultats excel·lents ocupant 13 de les 16 primeres posicions. Amb dones com aquestes les quotes de gènere aniran deixant de ser necessàries.Volver al resumen


D'aquí estant
Blog de Maria Vidal